Từ khóa: mà đèn ngủ hợp phong thủy

Dùng đèn màu gì cho tốt?

Dùng đèn màu gì cho tốt?

Có người khuyên, nhà tôi nên thắp đèn lồng màu vàng ở giữa nhà (ô cầu thang) để cho việc làm ăn phát tài hơn. Có nguyên tắc nào